Marc de Boer vaste planten

Marc de Boer vaste planten

Marc de Boer vaste planten is gespecialiseerd in het kweken en leveren van niet alledaagse vaste planten uit de vollegrond. Er wordt geleverd aan exportbedrijven, pot/container kwekerijen en stekbedrijven. Hierbij streven we naar een optimale kwaliteit van het product en service naar de klant.

Om een plant van uitstekende kwaliteit te leveren, zoeken we altijd naar de beste condities voor de desbetreffende plant. Het tijdstip van planten, het moment van rooien, de manier van vermeerderen, de bewaarmethode spelen hierin een belangrijke rol. Ook de gezondheid van de planten zorgt voor een hoge kwaliteit van het te leveren product.

Om planten gezond te houden hanteren we het geïntegreerd telen. Dit betekent dat er zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van natuurlijke en milieuvriendelijke maatregelen en dat er alleen bij noodzaak met gewasbeschermingsmiddelen ingegrepen wordt. Via goede en duidelijke communicatie met de klant kan een optimale service verleend worden. Aantallen, leverdatum, grote van de plant, soort verpakking enzovoorts, dragen hier aan bij. Zo wordt er met elkaar gestreefd naar een uitstekende service en wordt er gebouwd aan een langdurige relatie met de afnemers.

De vollegrondproduktie vindt zoals het woord al zegt in de vollegrond plaats. Na het planten zorgen we voor een voortdurende controle op ziektes en plagen maar ook op soortechtheid en zuiverheid van de planten. In het najaar en winter worden de planten gerooid en bewaard in koelcellen. Vervolgens worden de planten verwerkt, verpakt en uitgeleverd.